Vergunningen, Voorwaarden en dienstverleningsdocumenten

Autoriteit financiële markten

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Adfinum bv is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12016045. Op www.afm.nl kunt u het register van vergunninghouders raadplegen.

Beroepsaansprakelijkheid

Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar mochten wij fouten maken dan mag u daar financieel nooit de dupe van worden. Daarom hebben wij een beroepsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten. Dat wil zeggen dat wij tot € 1.250.000,- per gebeurtenis verzekerd zijn voor fouten die wij begaan en die u benadelen. Een veilig gevoel voor onze klanten.

Klachteninstituut financiële dienstverlening

Adfinum B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening; www.Kifid.nl

Privacy verklaring

Hier kunt u onze privacy verklaring downloaden

Algemene voorwaarden

Hier kunt u onze algemene voorwaarden downloaden

Dienstenwijzer

Hier kunt u onze diensten wijzer downloaden

Beloningsbeleid

Het beleid van onze onderneming is gericht op de lange termijn relatie met en belangen van onze klanten.

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform.

Wij beoordelen en sturen onze medewerkers aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt mede de hoogte van het vaste salaris.

Adfinum maakt ook gebruik van freelance adviseurs. Net zoals wij met u een vaste vergoeding voor onze werkzaamheden afspreken, doen wij dit ook met de freelance adviseurs voor hun advies- en bemiddelingsactiviteiten.

Dienstverleningsdocumenten

Onderaan de pagina kunt u onze dienstverlenings documenten downloaden voor de verschillende advies en bemiddelingprocessen voor complexe financiële producten; deze documenten zijn op een uniforme manier opgesteld volgens normen van de AFM met daarin onder meer een beschrijving van de werkzaamheden en gemiddelde te verwachten kosten.

Om een en ander overzichtelijk te maken hebben we een en ander voor u tevens in een tabel samengevat:

Hypotheekadvies
eenmalig
€ 2.250
onafhankelijk en objectief
Omvat Oriëntatie - Advies - Bemiddeling en Nazorg
1e oriëntatiegesprek vrijblijvend
compleet onafhankelijk advies
meer dan 20 aanbieders
doorlopende tarief check mbt rente/oversluiten
compleet verzorgd
extra services mogelijk
taxatie, makelaar, notaris
belastingaangifte
nazorg en beheer gedurende looptijd in abonnement mogelijk
Contact
Arbeidsongeschiktheid
eenmalig
v.a. €500
voor de ondernemer
Omvat Oriëntatie, Advies, Bemiddeling en Nazorg
1e oriëntatiegesprek vrijblijvend
compleet onafhankelijk advies
meer dan 10 aanbieders
financieel plan
jaarlijkse tarief check
nazorg en beheer gedurende looptijd in abonnement
contact
Overlijdensriscico
eenmalig
v.a. €250
losse verzekering
Omvat Oriëntatie Advies en Bemiddeling
1e oriëntatiegesprek vrijblijvend
compleet onafhankelijk advies
meer dan 15 aanbieders
financieel plan mogelijk
jaarlijkse tarief check
nazorg en beheer gedurende looptijd in abonnement mogelijk
Contact
(Bancaire) Lijfrente
eenmalig
v.a. €250
opbouw of uitkering
Omvat Oriëntatie Advies en Bemiddeling
1e oriëntatiegesprek vrijblijvend
compleet onafhankelijk advies
meer dan 15 aanbieders
financieel plan mogelijk
jaarlijkse tarief check
nazorg en beheer gedurende looptijd in abonnement mogelijk
contact
Pensioen werkgever
uurtarief
€ 125
voor de ondernemer
Omvat Oriëntatie, Advies, Bemiddeling Nazorg
compleet gecertiificeerd
onafhankelijk advies
volledige begeleiding werkgever
voorlichting werknemers
nazorg en beheer gedurende looptijd in abonnement
contact

Download hier onze Dienstverleningsdocumenten:

Risico’s afdekken
Vermogen opbouwen
Hypotheek vraag
Pensioen vraag