De Engelse Limited als alternatief voor Nederlandse rechtsvormen

Als vrije beroep beoefenaar rechtsbescherming tegen aansprakelijkheid beperken EN gebruik maken van fiscale faciliteiten?

In het Financieele Dagblad van 3 mei jl. schreef Ramón Wernsen FFP MFP CFP®, een mooi artikel over de aantrekkelijkheid van het Britse Limited Liablility Partnership (LLP) als alternatief voor een Nederlandse rechtsvorm.

‘De LLP vult een gat in het Nederlandse ondernemersrecht en biedt volgens Van Rijswijk het beste van twee werelden. Binnen deze rechtsvorm blijft een zelfstandige vrije beroeper voor de fiscus de status van ondernemer houden, inclusief de bijbehorende fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting (o.a. zelfstandigenaftrek, mkb winstvrijstelling) . Tegelijkertijd biedt deze rechtsvorm dezelfde rechtsbescherming als een bv. En last but not least: de Engelse LLP wordt nog niet bedreigd door de brexit, al zou dat kunnen veranderen’

Sparren of dit voor u interessant kan zijn?

Neem contact op met Adfinum en vraag naar Richard Mol FFP  .

download hier het hele artikel .