2018 is hier ! Wat verandert er allemaal op het gebied van geldzaken?

Veranderingen per 1-1-2018

Veel Nederlanders krijgen te maken met veranderingen op het gebied van geldzaken die op 1 januari 2018 ingaan.

Vooral trouwlustigen, huizenkopers en woningbezitters die hun huis met verlies verkopen, merken wat van de maatregelen.

De belangrijkste veranderingen zijn op het gebied van het huwelijksvermogensrecht,  daarnaast kunnen tweeverdieners iets meer lenen bij de aankoop van een huis en er komt een einde aan de aftrekbaarheid van de rente bij een restschuld die in 2018 ontstaat.

Deze en andere veranderingen in geldzaken pakken niet voor iedereen hetzelfde uit en hangen af van de persoonlijke situatie

Met de online tool ‘Wat betekent dit voor mij?’ van Wijzer in geldzaken kan elke Nederlander een duidelijk en persoonlijk overzicht krijgen van deze veranderingen.

Bij iedere maatregel wordt inzichtelijk gemaakt wat er verandert, welke financiële gevolgen dit kan hebben en wat je daaraan kunt doen.

Doel is dat de consument zich hiermee bewust wordt van keuzes die hij of zij kan maken om de eigen financiën bij te sturen. Het persoonlijke overzicht kan eenvoudig worden geprint, opgeslagen of per e-mail verstuurd.

https://www.wijzeringeldzaken.nl/wat-betekent-dit-voor-mij/

Met verdere vragen op deze gebieden kunt u natuurlijk altijd bij adfinum terecht.